O spásu duše: Inkvizice dnes slaví oficiální narozeniny, hranice už vyhasly

Patnáctého května roku 1252 přivěsil papež Inocenc Čtvrtý svou pečeť k bule Ad extirpanda, kterou právně vymezil působnost a práva inkvizice. Časy divokých poprav skutečných i domnělých kacířů měly skončit. Nadále se o spáse nebo zatracení duše mělo rozhodovat přísně legálně.

Přímým podnětem k vydání buly bylo zavraždění inkvizitora a pozdějšího světce Petra z Verony. S tím si účty mimosoudní cestou vyrovnali spiklenci blízcí jihofrancouzským katarům – odpadlíkům.

v109626_vestredoveke-r

Krvavá událost představovala zlom v dosavadním boji církevních autorit proti věroučným odchylkám, pro které se vžilo označení hereze – kacířství. Inkvizice, svého druhu vnitřní rozvědka římské církve, měla od nynějška jasně vymezené pravomoce. Patřilo k nim i uplatnění útrpného práva, ale pouze za dodržení přísných regulí. Vyšetřovaný například

  • nesměl přijít o žádný z údů
  • nesměl během mučení zemřít
  • nesměl být mučen opakovaně
  • inkvizitor si musel být jistý jeho vinou

To, co se dnes jeví jako institucionalizované barbarství, bylo ve své době vysloveně humanistickým skutkem. To odpovídá povaze papeže Inocence IV. (vlastním jménem Sinibaldo Fieschi, nar. 1195, papežem v letech 1243 – 1254). Tento normativně uvažující intelektuál slavil snad největší triumf papežské moci – pokoření imperiální myšlenky reprezentované posledními římskými císaři ze štaufské dynastie. “Nevinný” papež výrazně zasahoval i do českých dějin – podporoval mladého Přemysla Otakara (II.) ve vzpouře proti jeho otci, králi Václavu I. Že je mladý Přemysl po matce Štauf, tedy ono hadí plémě, papeži nevadilo. Jako právník předobře věděl, že účel světí prostředky.

Vývoj rychle ukázal, že Inocenc v dobré víře stvořil monstrum – a vytyčil cestu pro každý režim, který chce vládnout nad svědomím. S konečnou platností byly inkviziční tribunály zrušeny až v roce 1965. Nic na tom nemění ani truchlivé pokusy jakýchsi joudů patrně z Bruntálska či Osoblahy.

doufejme. Viz zde:

vlk@inkviz​ice.org (vlk@inkvizice.org)
12:44
Komu: slovosled@outlook.com
Obrázek uživatele vlk@inkvizice.org
Zdař Bůh!

S vaší osobou byl zahájeno řízení s názvem 'Bere inkvizici nadarmo'
Detaily a vývoj případu naleznete na http://inkvizice.org/?hrich=2940

Inkvizice
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s