C&K špión: Neuchopitelný život a tak trochu trapná smrt Alfreda Redla

Právě před sto lety se zastrčenou uličkou vedoucí okolo vídeňského hotelu Klomser rozlehla ozvěna jediného výstřelu. Pak se rozhostilo ticho. Jeden z nejschopnějších a nejrozporuplnějších zpravodajských důstojníků starého mocnářství Alfred Redl se zastřelil.

Životní příběh Alfreda Redla udivoval a udivuje směsicí devótnosti, prohnanosti, cti i ctižádosti, pánbíčkářství a chlípnosti… je to prostě a jednoduše velmi rakouskouherský příběh.

redl

Synek z nemajetné haličské rodiny, který se do kadetky dostal na základě stipendia udělovaného za oslavné básně na dynastii habsbursko – lotrinskou, byl nepochybně mnohostraně a mimořádně nadaný. Snad až příliš. Údajný žid v latentně antisemitském prostředí, homosexuál v důstojnických kasínech, dravý parvenu mezi dekadenty. Tak se jeví dnes. Ve své době patřil mezi naděje ve všech směrech stárnoucího a zastarávajícího mocnářství.

C&K šéfšpión mezi lety 1903 a 1913 výrazně zmodernizoval a zefektivnil rakousko – uherské obranné zpravodajství. Současně ale z dodnes nevyjasněných důvodů předával množství strategických informací potenciálně nepřátelskému Rusku. Skandálem zavánějící osud Alfreda Redla asi nejzajímavěji a nejsugestivněji přiblížil film s Klausem Brandauerem v hlavní roli – podívejte se na něj (VIDEO).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s