Den sv. Rufa: Jak na Moravském poli zemřel železný a zlatý král?

Před 735 lety se na Moravském poli střetlo vojsko římského krále Rudolfa a jeho spojenců s armádou českého panovníka Přemysla Otakara. Byl to pátek – ještě po více než století to zůstalo ve všeobecné paměti. Krveprolití to bylo na tehdejší poměry veliké, mezi mrtvými zůstal i železný a zlatý král. Jak ale zemřel?

Populární verze příběhu říká, že asi pětačtyřicetiletého Přemyslovce, který se vzdával do zajetí, nejprve ze msty bodl kopím jistý rakouský šlechtic a potom Otakar dostal dalších sedmnáct ran. Rakušané, donedávna poddaní mrtvého krále, měli k nenávisti dozajista dost důvodů. Přemyslovec totiž v českých zemích (1253 – 1278) i v Rakousích (1251 – 1276), Štýrsku (1260 – 1276) a v sponheimském dědictví (1269 – 1276) prosazoval tvrdě centralizační politiku, která mu mnoho přátel nenadělala.

K tomu přispělo i chvování krále, jehož rozhodnost překračovala meze normality směrem k projevům agresivního psychopata. Přemyslovec se choval jako rakovinná buňka – a jako takový byl nakonec i díky vlastnímu chybnému odhadu politické situace, přecenění svých sil a taktické zaostalosti svého vojska – poražen a zabit. Ale jak?

Lebka Přemysla Otakara II. s dobře patrným smrtelným zraněním.

Lebka Přemysla Otakara II. s dobře patrným smrtelným zraněním.

Průzkum kosterních pozůstatků Přemysla Otakara II., které provedl věhlasný antropolog Emanuel Vlček ukázala následující:

Přemysl zemřel v přibližném věku 45 let, což odpovídá udávanému nejistému vročení jeho narození do roku 1233.

Král byl asi 168 centimetrů vysoký, s relativně křehkou stavbou těla vyrovnávanou náročnou fyzickou činností. Byl tmavovlasý, stejně jako ostatní poslední Přemyslovci měl jemné až ženské rysy obličeje – patrně dědictví po Juditě Durynské.

Je možné, že Přemysl Otakar II. na Moravském poli toho 26. srpna dostal i jiné rány, zabila ho ale jediná: šlo o úder ostrou stranou meče nebo sekery, vedený obrovskou silou přímo proti panovníkově hlavě. V okamžiku kdy ho tato rána zasáhla musel král sedět v sedle nebo stát na zemi – po ní byl okamžitě mrtev. Ostří dopadlo na jeho hlavu jako gilotina.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s