Archeologové našli údajný vrak Kolumbovy vlajkové lodě

Jedenáct let uplynulo od chvíle kdy tým podmořského archeologa Barryho Clifforda v pobřežních vodách karibské ostrovní republiky Haiti zaznamenal výraznou anomálii. Důkladný a náročný výzkum teď potvrdil, že se podařilo objevit vrak vlajkové lodi Kryštofa Kolumba Santa Maria, která se potopila o Vánocích roku 1492.

Ze zeměpisného pohledu, na základě podmořské topografie i podle toho co víme z historických svědectví mohu prohlásit, že jsme s pravděpodobností blízké jistotě dokázali najít vrak Kolumbovy vlajkové lodi,“ uvedl Clifford pro deník Independent. Santa Maria, loď, z jejíž paluby janovský námořník ve španělských službách vedl jednu z nejvýznamnějších námořních expedic světových dějin, se potopila dne 25. prosince 1492. Za bezměsíčné noci ji vodní proud vrhl na skaliska u severního pobřeží ostrova Hispaniola. Po 608 letech se v nebezpečných vodách podařilo identifikovat její pozůstatky. Leží nedaleko města Limonade. To vyrostlo na místě původní osady La Navidad. Tuto dřevěnou vesničku Kolumbus vystavěl mimo jiné z trosek své vlajkové lodě. Santa Maria zajímavou shodou náhod a okolností poskytla materiál na stavbu první osady, kterou v Novém světě vystavěli poddaní jejich nejkřesťanštějších Veličenstev Isabely Kastilské a Ferdinanda Aragonského.

Vrtochy Dvorné Mařeny

Barry Clifford patří k nejzkušenějším námořním archeologům dneška. Už v osmdesátých letech minulého století úspěšně pátral po vracích slavných pirátských lodích. Mimo jiné se zajímal také o vrak lodi Quedah Merchant, na níž se po příslovečných sedmi mořích plavil asi nejslavnější anglický bukanýr William Kidd. Přesto se on ani jeho syn Brandon neubránili jistému dojetí, když oznamovali, že vrak ležící u severního pobřeží Haiti skutečně je Santa Maria. Loď, pod jejímiž plachtami s rudými kříži se plavil Kryštof Kolumbus k novému světu…

Námořníci, kteří pluli pod Kolumbovým velením na první z jeho celkem čtyř amerických cest, by se tomuto sentimentu patrně podivili. Jejich mínění o admirálské lodi nejlépe vyjadřovala přezdívka, kterou jí dali: Marigalante. Dvorná Mařena. Podle francouzského autora Alaina Bombarda se Santa Maria na vlnách točila „jako příliš dvorná holka na příliš veselém bále.“

Plavidlo postavené někdy okolo roku 1465 v baskických loděnicích Castro – Urdiale v Cantabrii se totiž k lecčemu hodilo víc než k objevitelské cestě do neznáma. Z hlediska lodní stavby šlo o malou, pouhých devatenáct metrů dlouhou a pět a půl metru širokou karaku s výtlakem okolo 140 tun. Jako La Nau ji ostatně označuje také kronikář Kolumbovy výpravy Bartolomé de Las Casas. Bachraté břicho z ní činilo dokonalé zásobovací plavidlo. Především tuto roli také vlajková loď plnila především. Velký Janovan si dokázal spočítat, že hrozba vyhladovění udrží námořníky na dalších dvou lodích expedice (byly jimi Pinta a La Nina) v poslušnosti lépe než cokoliv jiného. Karaky se všeobecně považují za průkopkyně transatlantické dopravy. Portugalci, kteří je začali stavět jako první, se s nimi odvážně pouštěli na daleké plavby. Drželi se při nich ale vždy nedaleko pobřeží. Tak obepluli například Afriku. Kolumbus vedl svou expedici dlouhých sedmatřicet dní otevřenými pustinami oceánu a tady se naplno projevily nevalné manévrovací schopnosti vlajkové lodě. Kronikář de Las Casas hovoří o tom, že „La Nau“ bídně nabírala vítr, což je pro loď plující širým oceánem docela podstatný nedostatek.

Kolumbus si ale nemohl vybírat. Loď mu nabídl Juan de la Cosa ve chvíli kdy se mořeplavec potýkal s nedostatkem všeho od námořníků až po lodě, které by jimi osadil. Mohl de la Cosovi jen poděkovat a pokusit se poněkud rozeschlému plavidlu dodat důstojnost novým jménem. Santa Maria de la Inmaculada Concepción. Dne 3. srpna 1492 Kryštof Kolumbus vyplul z přístavu Palos de la Frontera. A dne 12. října krátce po druhé hodině ráno zahlédl prostý námořník Juan Rodriguez Bermejo v hlídkovém koši odlesk ohně z pevniny. Kolumbus si prvenství přivlastnil až později. Slávu muže, který jako první doplul „opačnou cestou“ do Indie si chtěl ponechat výlučně pro sebe. Zkrátka přišli i bratři Pinzónové, bez jejichž vyjednávacích a námořnických schopností by Kolumbus zůstal nadosmrti chudým snílkem blouznícím v klášterní kobce o Novém světě. Nový kontinent – Amerika – byl objeven (nebo spíš znovuobjeven, Vikingové dokázali v severní Americe přistát už čtyři století před Kolumbem). Santa Maria vešla do dějin.

Zbyla jenom kotva?

Domů do Španělska se Santa Maria nevrátila. O jejím konci nám zanechal zprávu už zmíněný kronikář Bartolomé de Las Casas. V noci dne 25. prosince 1492 se kotva vlajkové lodi smekla po skalnatém dně. Silné vodní proudy začaly karaku usnášet na podmořské útesy. Posádka na hrozící nebezpečí zareagovala pozdě. Za několik okamžiků jako břitva ostré útesy začaly trhat obšívku lodě. Podpalubní prostory vlajkové lodě se rychle plnily vodou. Kryštofu Kolumbovi, admirálovi expedice a současně kapitánovi lodi Santa Maria nezbylo nic jiného než vydat rozkaz k opuštění lodi, která se potopila. Nad hladinou vyčnívaly jen špičky stožárů.

Otřesený Janovan nařídil všechno upotřebitelné dřevo ze Santa Marii vylovit z vody. Dobře věděl, že zbývající lodě expedice, malá Pinta a ještě menší La Nina by čtyřicet mužů posádky vlajkové lodě nedokázaly nalodit. Proto pro ně na pobřeží Hispanioly nechal postavit osadu, které dal jméno La Navidad. Ještě než odplul, slíbil jim, že se pro ně vrátí. Svůj slib splnil, osadu ale našel vypálenou a liduprázdnou. Zabili čekající námořníky Indiáni nebo se kvůli sporům pobili navzájem a o zbytek se postarala bujná vegetace? Nevíme…

Po stovky let převládal názor, že jediným pozůstatkem po lodi Santa Maria je její kotva. Tu Španělé vylovili z moře na předpokládaném místě ztroskotání vlajkové lodi a dnes je k vidění v expozici haitského Musée du Panthéon National Haïtien. Potom přišel Barry Clifford.

Za jedenáct let jsme prozkoumali na čtyři sta anomálií na mořském dně a nakonec jsme lokalizovali jednu z nich,“ popisoval tento námořní archeolog postup svého pátrání. „Používali jsme magnetometry, vlečený sonar i potápěče a pořídili přitom nespočetně fotografií, které jsme potom zkoumali. Nakonec jsme okruh hledání mohli začít zužovat tak dlouho, dokud jsme pod příkrovem mořských živočichů nespatřili obrysy lodě.“

V konečné identifikaci Cliffordovi pomohla nejen dokonalá znalost lodní architektury druhé poloviny patnáctého století. Na dně moře totiž nalezl jednu ze čtyř charakteristických devadesátimilimetrových bombard, jimiž byla Santa Maria prokazatelně vyzbrojena. Než ale mohl pokračovat v expedici, místo nálezu vyplenili lovci pokladů. Bombarda zmizela. Clifford si musel vzít na pomoc mořské proudy a teprve sledováním jejich proudění dokázal, že pokud by v kotvišti u dnešního městečka Limonade byla unášena loď, ztroskotala by právě na místě nalezeného vraku. Konečně mohl světu oznámit, že si je jist. Našel Santu Marii.

První archeologova starost patří ochraně vraku před nevítanými hosty. Cliffordovi se za ni zaručil haitský prezident Michel Martelly. Američtí mořští archeologové už zahájili jednání se svými haitskými kolegy. V nejbližších dnech mají v plánu zjistit v jakém stavu se po šesti stoletích nachází trup vlajkové lodě. Poté se rozhodnou jak dál naložit s vrakem památné lodě. Její studium by totiž mohlo nejen odpovědět na otazníky obklopující podmínky mořeplavby v Kolumbových dobách, ale také vítaným způsobem podpořit turistický ruch na Haiti.

BOX

TAJEMNÝ JANOVAN

Kryštof Kolumbus, španělský Cristobal Colón, italsky Cristoforo Colombo, se narodil mezi lety 1449 a 1451 v janovské republice, která byla společně s Benátkami jednou z vedoucích námořních mocností sklonku středověku. Ve službách zakladatelů novodobého Španělska Isabely, královny aragonské a jejího manžela Ferdinanda, krále kastilského, podnikl celkem čtyři zaoceánské výpravy. Ačkoliv hledal cestu do Indie, objevil nakonec nový kontinent. Dlouhá léta se živil jako obchodník, přesněji řečeno drobný obchodní příručí. Jeho sny ale byly velké. Pod vlivem svého bratra Bartolomea, který byl kartografem, se začal zajímat o zeměpisectví. Po mnoha peripetiích a s přispěním vyjednávacího talentu bratrů Pinzónových se mu podařilo přesvědčit královský pár o možnosti získat podíl na novém obchodním odvětví – mořeplavbě. Kolumbus zemřel roku 1506 slepý – a přesvědčený o tom, že roku 1492 doplul do Indie.

Psáno pro Technet.cz

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s