Šest krvavých teček za 2. světovou válkou

Na pozadí posledních válečných dnů se odehrálo množství více či méně známých krvavých příběhů. Vybrali jsme šest z nich. V hlavních rolích se objeví politici, vojáci i umělci a smrt, která si je našla v šesti květnových dnech.

Pro šestici mužů znamenal konec 2. světové války smrt bez soudu. Někteří jako ministr propagandy Emanuel Moravec nebo vůdce Sudetoněmecké strany Konrad Henlein si vzali život sami a vyhnuli se tak zodpovědnosti za své skutky. Walter Danco, který terorizoval české železnice, padl za dodnes nejasných okolností kulkami sovětského důstojníka. Německého agrárníka Franze Hodinu zlynčoval rozzuřený dav stejně jako režiséra Jana Svitáka nebo autora Dívky v modrém Felixe de la Cámara. První dny míru byly stejně krvavé jako poslední dny války.

Emanuel Moravec

Holá hlava dělala z Emanuela Moravce mezi vcelku šedými figurami české protektorátní politiky nepřehlédnutelnou postavou i terč šeptem vyprávěných vtipů. „Holí si hlavu, aby to Němce nelechtalo, když jim leze do zadku,“ říkal jeden z nich. Ve skutečnosti ministrovi lidové osvěty a propagandy vlasy slezly jako mladému důstojníkovi československých legií v Rusku. Příběh muže, jehož příjmení se přinejmenším pro jednu generaci stalo synonymem vlastizrady a kolaborace, je daleko méně černobílý než jak působí Moravcův odkaz v historii.

První světovou válku prožil pražský rodák Moravec od samého počátku – do c.k. armády byl odveden v den jejího vypuknutí 28. července 1914 v jednadvaceti letech. Jeho cesta se nijak nelišila od cesty mnoha dalších českých vojáků. Východní fronta – zajetí – vstup do vznikajících legií. V jejich řadách se zúčastnil slavné bitvy u Zborova. Jeho publicistický talent zaujal Milana Rastislava Štefánika natolik, že nadějného důstojníka zařadil do politicko – informačního oddělení ministerstva vojenství ČSR. Domů se Moravec vrátil holohlavý; vlasy mu slezly v důsledku tyfové nákazy. A také ženatý, jeho vyvolenou se roku 1920 stala sedmnáctiletá Helena Beková, která s ním čekala dítě. Za návrat ze Sibiře mohl Moravec děkovat komisi, která ho pro množství psychosomatických poruch uznala za neschopného vojenské služby.

Přesto se v Československé republice rychle do armády vrátil a působil v mnoha štábních funkcích. Jeho kariéru nezničila ani kontrola, která v Moravcově oddělení odhalila finanční nesrovnalosti. Od roku 1931 major Emanuel Moravec vyučoval na pražské Vysoké škole válečné. To už byl rozvedený. Jeho druhou manželkou se stala Slovenka Ilona Szondyová.

V prvorepublikových letech byl ale Moravec známý především jako publicista. Pod pseudonymem Stanislav Yester vydal desítky vysoce fundovaných článků s vojenskou tématikou, ponejvíce v Peroutkově Přítomnosti a v Lidových novinách. Za článek k dvacátému výročí bitvy u Zborova získal plešatý major Baťovu cenu pro nejlepší novinový text roku. Když v září 1937 zemřel první československý prezident Tomáš G. Masaryk, vedl Moravec pohřební průvod. Na archivních fotografiích ho můžeme vidět na čestné stráži u rakve TGM. V kritických podzimních dnech roku 1938 patřil Moravec mezi důstojníky, kteří se snažili prezidenta Edvarda Beneše pohnout k ozbrojenému odporu proti Německu. Přijetí mnichovského diktátu a rozklad první republiky Emanuelem Moravcem hluboce otřásl.

Vznik Protektorátu v Moravcovi vyvolal obavy o jeho život. Byl známý jako jeden z nejhlasitějších advokátů války s Třetí říší. Místo vězení nebo smrti umožnily protektorátní úřady Moravcovi nejen publicistickou, ale i politickou činnost. Poprvé v životě měl Moravec dost finančních prostředků na udržení svého velkorysého životního stylu. Svým novým chlebodárcům se odvděčil služebností, která vyvolávala odpor. Nad hlavou nově zřízeného Kuratoria, které mělo českou mládež vychovávat v poslušnosti k Třetí říši, ho nepociťovali jen čeští obyvatelé Protektorátu.

Jednat s ním je jako hrabat se v odpadkovém koši,“ konstatoval zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich.

Přesto Moravce 19. ledna 1942 jmenoval do ministerské funkce. Chladně a přesně uvažující Heydrich věděl, že Moravec ve své kolaboraci zašel tak daleko, že mu nezbývá nic jiného než v ní pokračovat. Věděl to i Moravec a všechny síly napřel k co nejtěsnějšímu svázání existence českého národa s Třetí říší. Stal se nejnenáviděnější postavou Protektorátu. Jeho nebezpečnosti si byla vědoma i exilová vláda, k plánovanému atentátu ale nedošlo.

Emanuel Moravec dohrál svou roli zrádce až do konce. Dne 5. května 1945 v Praze vypuklo povstání. Moravec se spěchal na Hrad poradit se státním ministrem Karl – Hermannem Frankem, ale policejní kamion, ve kterém jel, se dostal do palby povstalců. Moravec nařídil pokračovat v cestě Chotkovou ulicí kde autu došel benzín. Snad to pro Emanuela Moravce bylo posledním znamením, že se od něj osud definitivně odvrátil. Přiložil si hlaveň pistole ke spánku a stiskl kohoutek. Sám nad sebou vykonal soud, vynesl rozsudek a na místě ho vykonal. Nikoliv jako čestný voják, ale jako zbabělec, který utíká před zodpovědností za své činy.

Felix Achille de la Cámara

Dnešnímu člověku jméno de la Cámara nejspíš nic neříká, v časech První republiky se ale jednalo o divadelního principála známého extravagantním životním stylem, množstvím afér a řádně pochroumanou reputací. Nacistického kolaboranta – a také autora dodnes populární Dívky v modrém.

Narodil se roku 1897 v Kutné Hoře jako Felix Cammra. Jméno si nechal úředně změnit na základě údajného příbuzenství se španělským šlechtickým rodem. První světovou válku prožil jako jezdecký důstojník, po jejím skončení se věnoval divadelnímu podnikání. Jeho scéna Komedia ale kvůli nízkým návštěvám zkracovala a později za podezřelých okolností vyhořela. Publicisticky činný de la Cámara se dostával na šikmou plochu. Asi rozhodující bylo setkání s dobrodruhem Harry Jelínkem, mužem, který prodal Karlštejn. Tento hochštapler se zapletl s nacisty, ale dokázal se z utahující se smyčky dostat. Jelínek na konci války z Protektorátu zmizel, de la Cámara nikoliv a to se mu stalo osudným.

De la Cámara se totiž nijak netajil svými sympatiemi k nacismu. Spoluzakládal Národní obec fašistickou i Českou ligu proti bolševismu, věnoval se profašistické propagandě a vydal například oslavný životopis španělského diktátora Franca. Vyšel pod jménem Caudillo roku 1942, dva roky po nejznámější a nejúspěšnější de la Cámarově knize, Dívce v modrém. Cámarovou „specialitou“ byly konspirační teorie a boj proti zednářství. Věnoval mu desítky reportáží a novinových článků i několik nepříliš úspěšných knih.

Někdy v průběhu Pražského povstání se životní osud extravagantního flamendra naplnil. Příslušníci Revolučních gard si Felixe de la Cámara našli na pražské Kampě a bez soudu ho popravili. Přesné datum není známo, nevíme ani kde skončily de la Cámarovy tělesné pozůstatky. Jeho jméno upadlo v zapomnění. V jiné době by Felix de la Cámara zůstal okrajovým podivínem, kterého málokdo bere vážně. Vypjatá doba z něj udělala nejprve spolupachatele a posléze oběť sil, které pomáhal rozpoutat.

Konrad Henlein

Rodák z Vratislavic Konrad Henlein se z tělocvikáře a vedoucího turnerských spolků, jejichž členové za zpěvu národních písní podnikali výlety po pamětihodnostech, vypracoval až na muže, jehož jméno představovalo pro První republiku souhrn všeho zlého. Jeho Sudetoněmecká strana neboli Henleinovci byli v polovině třicátých let minulého století nejsilnější politickou silou v Československu. Jejich cílem bylo přivtělení Sudet, tedy oblastí s většinově německým obyvatelstvem, k Třetí říši.

Když selhala politická řešení, přišlo na řadu násilí. Sudetské paramilitární jednotky, nechvalně známý Freikorps, vyvolávaly v pohraničí nekonečné a krvavé půtky. Tou nejznámější je takzvaná bitva o Habartov, ve které se dne 13. září 1938 čtyři čeští četníci střetli s mnohonásobnou přesilou zdivočelých henleinovců. Pohřeb umučeného strážmistra Antonína Křepely se stal spontánní demontrací odporu proti neuspokojitelným nárokům Konrada Henleina a jeho pána, německého diktátora Adolfa Hitlera vůči dokonávající republice.

Dva týdny po habartovských událostech mohl Henlein slavit vítězství. Československá republika se pod nátlakem Francie, Itálie, Velké Británie a Velkoněmecké říše musela vzdát Sudet. Jednotky pod velením Konrada Henleina, teď už SS – Obergruppenführera a říšského místodržícího Sudet volně řádily. Bývalý sociálně demokratický starosta Leopold Pölzl se stal jednou z mnoha obětí tohoto řádění. Rozdivočelá soldateska mu na krk navlékla oprátku a vlekla ho ulicemi. Před lynčem Pölzla paradoxně zachránilo gestapo.

Válečná léta Henlein trávil především v Liberci. Jeho faktický vliv na dění byl v té době zcela mizivý. Svou úlohu užitečného mouřenína splnil, když pomohl rozložit a zničit Československo. Konec války Henleina zastihl v Plzni kde se pokoušel s Američany vyjednat uznání Mnichovské dohody. Místo u jednacího stolu skončil sedmačtyřicetiletý Konrad Henlein ve vazbě. Když pochopil, že je konec, podřezal si rozbitými skly z brýlí žíly. Jeho tělo pohodili v neoznačeném hrobě. Ačkoliv Konrad Henlein za svůj podíl na zvěrstvech, která provázela rozklad ČSR, nestanul před soudem, Norimberský tribunál ho ve svých závěrech označil jako válečného zločince.

Téhož dne, 10. května 1945, se naplnil také osud Henleinova o generaci staršího souputníka. Franz Hodina byl významným představitelem německého křídla agrární strany. V letech 1925 až 1939 byl poslancem Národního shromáždění. Revoluce si ho našla v Trnávce. Sedmašedesátiletého starce dav vyvlekl z jeho domu a zlynčoval ho.

O den dříve, 9. května 1945, skončil život Waltera Danca. Tento říšský Němec působil jako náměstek – v podstatě ale dozorce a všemocný muž v pozadí – na protektorátním ministerstvu dopravy. Byl to Danco, který stál za využitím protektorátní železniční sítě pro potřeby Třetí říše. České vlaky dopravovaly nejen válečný materiál, ale také lidský náklad do vyhlazovacích táborů.

Danca zadržel brigádní generál Pech v bytě bývalého ministra zahraničí Outraty Na Dionýsce. Než ho mohl vyslechnout, dostavil se kapitán sovětských tankistů. Když mu Pech sdělil, že vyslýchaný muž jen Walter Danco, tankista Němce srazil na zem a čtyřmi výstřely z pistole ho zabil. Nadcházející soudy s představiteli protektorátního režimu i tribunály s německými válečnými zločinci taky byly připraveny o významného svědka a nejspíše také viníka. Publicista Dušan Tomášek s historikem Robertem Kvačkem ve své knize Obžalována je vláda vyslovili myšlenku, že Danca zlikvidovali na základě rozkazu sovětské tajné služby NKVD. Pravda zůstává dodnes zahalena tajemstvím.

Jan Sviták

Další obětí davové spravedlnosti se dne 10. května 1945 v Praze stal známý režisér Jan Sviták. Tento bývalý námořník a nositel vyznamenání Za statečnost spojil svůj mírový život nejprve s divadlem. Jako herec působil v Divadla Vlasty Buriana, na začátku třicátých let dvacátého století se začal věnovat divadelní režii. Nejznámějším se ale stal jako režisér filmový – jeho podpis nese například slavný Přednosta stanice s Vlastou Burianem v hlavní roli.

Začátek konce úspěšného umělce přišel ve chvíli kdy přijal nabídku ujmout se funkce ředitele filmových ateliérů Foja. Působil také ve vedení Filmprüfstelle, ústředny, která zodpovídala za schvalování filmů a jejich zařazování do distribuce. V hašteřivém uměleckém prostředí se záhy začaly šířit fámy o Svitákově kolaboraci s nacisty. Novinář Stanislav Motl, který se osudem Jana Svitáka podrobně zabýval v knize Mraky nad Barrandovem ale přinesl svědectví mnoha lidí o tom, že Sviták ve skutečnosti s krajním rizikem spolupracoval s odbojem.

Na sklonku války to Janu Svitákovi nebylo nic platné. Dne 9. května si pro režiséra do jeho luxusního bytu na pražském Smetanově nábřeží přišli rychlokvašení revolucionáři s rudými páskami na rukávech a odvlekli ho k výslechu do Bartolomějské ulice. O den později ho propustili. Před východem z policejní budovy už na Svitáka čekal shromážděný dav. Zazněly první nenávistné výkřiky, přehlušené hlasitým obvinění: „Udal Hašlera! Tenhle má na svědomí Karla Hašlera!“

Než se na Jana Svitáka stačil vrhnout zuřící dav, rudoarmějec sedmačtyřicetiletého režiséra smrtelně zranil dávkou se samopalu. Dav alespoň zohavil bezvládné tělo. V září 1945 syn Karla Hašlera Zdeněk pod přísahou prohlásil, že považuje za vyloučené, aby jeho otce udal Jan Sviták. Známá herečka, která osudné obvinění svým nosným hlasem dne 10. května 1945 v Bartolomějské vznesla, se ke své zodpovědnosti za lynč Jana Svitáka nikdy nevyjádřila.

Psáno pro Technet.cz

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s